Komisijos, darbo grupės

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokytojų atestacinė komisija:

Komisijos pirmininkė – Jolita Budriuvienė, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Algimantas Krėpšta, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokytojas metodininkas,

Gimtarė Sabaliauskienė, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos vyr. mokytoja,

Juozas Barsteiga, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos vyr. mokytojas,

Simona Česnauskienė, tėvų atstovė,

Jolanta Grevienė, Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.


Translate »