Mokestis už mokslą

Mėnesinis mokestis už mokslą meno mokykloje – 20,00 €. Mokestis mokamas pusmečiais: už I pusmetį (rugsėjo-gruodžio mėn.) iki spalio 15 d., už II pusmetį (sausio-gegužės mėn.) – iki vasario 15 d. AB „Swedbank“ Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos (įstaigos kodas 291816990) Atsiskaitomąją sąskaitą LT 57 7300010002563225 Tekste už ką mokate reikia rašyti : Tėvų įnašas už MOKINIO VARDAS PAVARDĖ I (II) pusmečio mokslą. Negalintys sumokėti už visą pusmetį, teikia prašymą mokyklos administracijai dėl mokėjimo dalimis.

Translate »