Mokestis už mokslą

Mėnesinis mokestis už mokslą meno mokykloje – 20,00 Eur. Mokestis mokamas pusmečiais: už I pusmetį (rugsėjo – gruodžio mėn.) iki spalio 15 d., už II pusmetį (sausio – gegužės mėn.) – iki vasario 15 d. į AB „Swedbank“ Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos (įstaigos kodas 291816990) atsiskaitomąją sąskaitą LT 57 7300010002563225. Pavedimo paskirtyje rašykite: Tėvų įnašas už MOKINIO VARDAS PAVARDĖ I (II) pusmečio mokslą. Negalintys sumokėti už visą pusmetį, teikia prašymą mokyklos administracijai dėl mokėjimo dalimis.

Mokestis už mokslą Rietavo M. K. Oginskio meno mokykloje: vienam vaikui - 20 eurų, kai lanko du vaikai - 30 eurų už abu, kai lanko 3 vaikai - 30 eurų už tris vaikus. Mokestis mažinamas, kai nepakankamos šeimos pajamos vienam asmeniui bei socialiai remtiniems asmenims (pateikus prašymą).

Translate »