Muzika

Ūgtelėjus vaikams dažnoje šeimoje kyla klausimas – kuo mūsų vaikas yra gabus. Tėvai suka galvą, kuo užimti vaiką, kaip lavinti jo gabumus. 

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla kviečia menui imlius ir gabius vaikus. Suteikiamos galimybės mokytis muzikinio ugdymo programose.

Muzikos programoje supažindinama su muzikinio rašto, solfedžiavimo, muzikos istorijos pagrindais, mokoma groti pasirinktu instrumentu: fortepijonu, smuiku, gitara, akordeonu, kanklėmis, įvairiais pučiamais instrumentais, lankyti solinio ar chorinio dainavimo klases.
Suteikiama galimybė dalyvauti meno kolektyvuose.

Translate »