Mokytojų taryba

1 Nerijus Jasinskas Direktorius (mokytojų tarybos pirmininkas)
2. Jolita Budriuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kanklių mokytoja metodininkė (mokytojų tarybos sekretorė)
3. Violeta Sragauskienė Solfedžio mokytoja metodininkė
4. Juozas Barsteiga Akordeono vyr. mokytojas
5. Algimantas Krėpšta Pučiamųjų instr. mokytojas metodininkas
6. Stanislava Šarkauskaitė Dailės vyr. mokytoja
7. Gediminas Norvilas
Pučiamųjų instr. mokytojas
8. Ligita Bliutienė Fortepijono vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė
9. Vilma Jokubauskaitė Chorinio dainavimo, fortepijono vyr. mokytoja, koncertmeisterė
10. Daiva Bielkauskienė Smuiko mokytoja metodininkė
11. Tomas Danilevičius Dailės vyr. mokytojas
12. Marius Janušas Gitaros mokytojas
13. Tadas Česnauskas
Pučiamųjų instr. vyr. mokytojas
14. Gintarė Sabaliauskienė Fortepijono vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė
15. Martynas Ratas Pučiamųjų instr. vyr. mokytojas
16. Raimonda Jasinskienė Fortepijono vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė
17. Vincas Andriuška Teatro vyr. mokytojas


Translate »